Uroczystość otwarcia budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie

Data: 

wtorek, 22 Wrzesień, 2020

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Budynek Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, Lublin, ul. Chodźki 6

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w uroczystości otwarcia budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie.
 
 
 
Program spotkania:
 
11.00    Powitanie uczestników
 
              Przemówienie JM rektora UM w Lublinie  
 
              Wystąpienia zaproszonych gości
 
              Poświecenie budynku
 
              Przecięcie wstęgi
 
 
Nowa siedziba Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii ma pełnić funkcję dydaktyczną, kliniczną oraz usługową. Nowy obiekt ma służyć pełnemu zachowaniu oraz rozszerzeniu funkcji dotychczasowych budynków UCS mieszczących się przy ulicy Karmelickiej 7 oraz ulicy Lubartowskiej 58 w Lublinie.
 
Wykonano salę wykładową wielofunkcyjną, sale seminaryjne, sale ćwiczeń oraz sale dydaktyczno-przedkliniczne w obrębie poszczególnych Katedr i Zakładów. Przewidziano gabinety stomatologiczne dla leczenia standardowego oraz specjalistycznego wraz z salą do zabiegów w znieczuleniu ogólnym. Centrum docelowo wyposażone jest w 136 szt. jednostek leczniczych (tzw. unitów stomatologicznych).

Organizatorzy: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie