Uroczystość otwarcia drogi powiatowej nr 1226L odcinek Radzyń Podlaski – Zabiele – Paszki

Data: 

piątek, 12 Sierpień, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Miejscowość Paszki Duże - przy skrzyżowaniu z drogą gminną (powiat radzyński, gmina Radzyń Podlaski)

Opis wydarzenia: 

 
Wicewojewodowie Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik wezmą udział w uroczystości otwarcia drogi powiatowej nr 1226L  odcinek Radzyń Podlaski – Zabiele – Paszki.
 
Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
Program:
 
● słowo wstępne
 
● powitanie uczestników
 
● poświęcenie drogi
 
● przecięcie wstęgi
 
● okolicznościowe przemówienia
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody Roberta Gmitruczuka. 
 
 
***
 
 
Przedsięwzięcie zakładało przebudowę drogi mającą na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni na długości 6 960,94 m.b., o szerokości zasadniczej 5,50 m. Zaprojektowany został przekrój uliczny z obustronnym chodnikiem bezpośrednio przy krawędzi jezdni po obu stronach ulicy o nominalnej szerokości nieprzekraczającej 2,0 m. Wydzielony ciąg pieszy  w postaci jednostronnego chodnika przy krawędzi jezdni zastosowano na odcinkach od km 1+266,77 do 1+353,51, od km 3+665,68 do 4+233,77 oraz od km 4+602,77 do 5+999,13. Na pozostałym fragmencie tj. od km 2+000,00 do 3+665,68, od km 4+233,77 do km 4+591,09 oraz od km 5+999,13 do 6+960,94 zaprojektowano przekrój szlakowy  z jednostronnym poboczem bitumicznym o szerokości 1,5 m po stronie prawej.  W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostało odwodnienie jezdni i chodnika poprzez ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne do wpustów deszczowych, a następnie do kolektora deszczowego, którego wylot skierowany został do rzeki Białka.

Organizatorzy: 

Starosta Radzyński
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
Wójt gminy Radzyń Podlaski