Uroczystość otwarcia drogi powiatowej nr 1227L- odcinek Marynin-Wohyń

Data: 

wtorek, 21 Czerwiec, 2022

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Wohyń, przy cmentarzu parafialnym (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny, ul. Średnia 36)

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk będzie uczestniczył w uroczystości otwarcia drogi powiatowej nr 1227L- odcinek Marynin-Wohyń.
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego.
 
Przebudowa drogi powiatowej 1227L na odcinku Marynin-Wohyń od km 0+081 do km 10+966 tj. na długości 10,885 km została dofinansowana z Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg. Kwota dofinasowania z RFRD to  8.747.892,00 zł. Wkład własny powiatu to kwota  3.749.097,73 zł.

Organizatorzy: 

Starosta radzyński
Wójt Gminy Radzyń Podlaski
Wójt Gminy Wohyń