Uroczystość otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie

Data: 

piątek, 29 Kwiecień, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie, ul. T. Kościuszki 3

Opis wydarzenia: 

 
Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w uroczystości otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Tarnogrodzie.
 
Program:
 
 12.00 Przecięcie wstęgi
 
● Powitanie gości
 
● Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych
 
● Przemówienia okolicznościowe 
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
13.30 Uroczysty koncert
 
14.00 Zwiedzanie biblioteki
 
Podczas spotkania wicewojewoda wręczy odznaczenia państwowe i resortowe. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - za zasługi w działalności na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotekarstwa - wręczy Złoty Krzyż Zasługi, a za wzorowe wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  z pracy zawodowej Medale za Długoletnią Służbę. W imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego wręczy Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury.
 
***
 
Biblioteka powstała w 1948 r.  na mocy Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Początkowo księgozbiór liczył 368 książek. Była ona pierwszą instytucją kulturalną w Tarnogrodzie powołaną po II wojnie światowej. Obecnie mieści się w budynku XVII-wiecznej synagogi. Tutaj utrwalana jest historia miejscowości poprzez gromadzenie starych dokumentów i  fotografii mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego. W bibliotece są organizowane spotkania autorskie, konkursy i wystawy, dotyczące historii małej ojczyzny.
 
Biblioteka w 2019 r.  otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” . Zadanie pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia” uzyskało dofinansowanie w wysokości  1 944 000, 00 zł; całkowita wartość inwestycji: 2 602 000,00 zł.

Organizatorzy: 

Urząd Miejski Tarnogród, Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie