Uroczystość prezentacji i wręczenia monety okolicznościowej „Ochrona polskiej granicy wschodniej”

Data: 

poniedziałek, 16 Maj, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie Ilona Skibińska-Fabrowska wręczą monety okolicznościowe „Ochrona polskiej granicy wschodniej”, wprowadzone do obiegu przez Narodowy Bank Polski, jednostkom organizacyjnym wojska polskiego, administracji zespolonej i niezespolonej.
 
Lech Sprawka wręczy również dyplomy uznania Wojewody Lubelskiego dla żołnierzy i funkcjonariuszy tych formacji.
 
Przyznane wyróżnienia będą symbolicznym podziękowaniem za pełnioną służbę.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
Spotkanie potrwa do około godz. 11.00.
 
***
 
Srebrna moneta o nominale 10 zł „Ochrona polskiej granicy wschodniej” została wprowadzona do obiegu 27 stycznia 2022 r.  Na rewersie monety znajdują się sylwetki funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, żołnierza Wojska Polskiego oraz wizerunek śmigłowca Straży Granicznej na tle fragmentu zarysu Polski z zaznaczonym stylizowanym północnym i wschodnim odcinkiem granicy państwa. Na awersie jest przedstawiony wizerunek polskiego słupa granicznego.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie