Uroczystość wręczenia nagrody „Laur Konserwatorski”

Data: 

wtorek, 22 Wrzesień, 2020

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa,

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody "Laur Konserwatorski". Wezmą w niej udział m.in. posłowie na Sejm RP Przemysław Czarnek i Teresa Hałas, wojewoda lubelski Lech Sprawka, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katarzyna Pałubska, JE Abel prawosławny arcybiskup lubelsksi i chełmski, lubelski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Kopciowski.
 
Program uroczystości:
11.00- Uroczyste otwarcie - Dariusz Kopciowski - lubelski wojewódzki konserwator zabytków
                                       - Lech Sprawka - wojewoda lubelski
11.15 - "Laur Konserwatorski 2020"
- ogłoszenie wyników konkursu
- prezentacja filmu zrealizowanego przez TVP3 Lublin (23 min.)
- wręczenie nagród
12.30 - Wręczenie odznak „Za opiekę nad zabytkami”
12.40 - Wystąpienia patronów honorowych konkursu
- Katarzyna Pałubska - zastępca dyrektora departamentu ochrony zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - odczytanie listu od Pani Magdaleny Gawin - podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Zbigniew Wojciechowski - wicemarszałek województwa lubelskiego
 

Udział wojewody lubelskiego do ok. godz. 12.00.

Organizatorzy: 

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków