Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom UMCS

Data: 

czwartek, 21 Kwiecień, 2022

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Wydział Prawa i Administracji UMCS, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, aula uniwersytecka

Opis wydarzenia: 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu. Przyznane zostały  Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki oraz Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. 
 
Uroczystego wręczenia odznaczeń, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, dokona wojewoda lubelski Lech Sprawka w asyście rektora UMCS, prof. Radosława Dobrowolskiego.
 
Wręczone zostaną również Medale Komisji Edukacji Narodowej przez wojewodę lubelskiego w asyście lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk. Medale zostały przyznane decyzją Ministra Edukacji i Nauki z 2021 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
 
Podczas uroczystości przewidziane jest wystąpienie okolicznościowe wojewody Lecha Sprawki.

Organizatorzy: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie