Uroczystość wręczenia promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP

Data: 

czwartek, 9 Lipiec, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Plac Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Lublinie, ul. S. Węglarza 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystości wręczenia promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Symboliczne promesy zostaną przekazane 36. jednostkom OSP.
 
Przedmiotem finansowania jest 35 średnich samochodów o wartości jednostkowej 760 tys. zł oraz jeden lekki samochód o wartości 400 tys. zł. Łączna  wartość projektu to 27 mln zł, w tym łączna kwota dofinansowania z budżetu państwa 19,5 mln zł, natomiast udział własny samorządów i OSP 7,5 mln zł. Beneficjentami są zarówno jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (28 jednostek) jak i jednostki OSP spoza systemu (8 jednostek).
 
 
Spodziewany jest udział wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
 
Program:
 
10.00 – Rozpoczęcie apelu:
 
– złożenie meldunku
 
– podniesienie flagi państwowej
 
– powitanie przybyłych gości
 
– przekazanie promes na dofinansowanie jednostek OSP woj. lubelskiego
 
– wystąpienia zaproszonych gości
 
10.30 – Zakończenie apelu, meldunek

Organizatorzy: 

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie