Uroczystości pogrzebowe śp. Zygmunta Witka ps. „Mewa”, żołnierza BCh i WiN ze Zgrupowania mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

Data: 

środa, 3 Czerwiec, 2020

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Kościół pw. św. Mikołaja w Urzędowie, ul. Kościelna 2

Opis wydarzenia: 

Jutro, 3 czerwca br., odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. Zygmunta Witka ps. „Mewa”, żołnierza BCh i WiN ze Zgrupowania mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Wojewodę lubelskiego będzie reprezentować jego pełnomocnik ds.  Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów Waldemar Podsiadły.
 
Program spotkania:
 
13.00: Kościół pw. św. Mikołaja w Urzędowie, ul. Kościelna 2
- Odczytanie życiorysu Zmarłego
 
- Przed rozpoczęciem mszy św. nastąpi przekazanie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski na ręce syna śp. Zygmunta Witka – Zbigniewa Witka. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przekazania dokona Waldemar Podsiadły pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów. Odznaczenie zostanie przyznane za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną.
 
 
- Msza św. pogrzebowa śp. Zygmunta Witka
ok. 14.15 – Przejście konduktu pogrzebowego z trumną Zmarłego na cmentarz parafialny – przy ul. Wodnej 121 w Urzędowie (1,6 km od kościoła)
ok. godz. 15.30 – zakończenie uroczystości pogrzebowej