Uroczystości z okazji 100. rocznicy śmierci założyciela i pierwszego rektora KUL ks. Idziego Radziszewskiego

Data: 

niedziela, 20 Luty, 2022

Godzina: 

12:15

Miejsce: 

Lublin: Skwer abpa Józefa Życińskiego (obok Centrum Spotkania Kultur); Kościół Akademicki KUL

Opis wydarzenia: 

 
Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w uroczystościach z  okazji 100. rocznicy śmierci założyciela i pierwszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. Idziego Radziszewskiego.
 
 
12.15 rozpoczęcie uroczystości
 
● okolicznościowe przemówienia
 
● złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Idziego Radziszewskiego na Skwerze im. abpa Józefa Życińskiego (m.in. przez wicewojewodę lubelskiego)
 
13.00  msza św. w Kościele Akademickim KUL pod przewodnictwem JE biskupa włocławskiego Krzysztofa  Wętkowskiego
 
 
***
 
 
Ks. prof. Idzi Benedykt Radziszewski (1871-1922): założyciel i rektor KUL w latach 1918-1922. Szkołę elementarną ukończył pod kierunkiem własnego ojca – nauczyciela. W latach 1881-1889 uczył się w Gimnazjum Filologicznym w Płocku. Studiował w Diecezjalnym Seminarium Duchownym we Włocławku i Cesarskiej Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1896 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pełnił funkcję wikarego w parafii św. Mikołaja w Kaliszu. Kolejny etap jego kształcenia stanowiły studia w Wyższym Instytucie Filozoficznym w Louvain. W lutym 1918 r. został wiceprezesem Komitetu Organizacyjnego przyszłego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W czerwcu Komitet przeniósł się do kraju, a w drugiej połowie tego roku Uniwersytet Lubelski rozpoczął swoją działalność. Został jego pierwszym rektorem. Wykładał filozofię na Wydziale Nauk Humanistycznych i Wydziale Teologicznym, a także na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych. Na wszystkich wydziałach prowadził zajęcia z psychologii. Zmarł 22 lutego 1922 r. w Lublinie. Został pochowany na cmentarzu, przy ul. Lipowej.

Organizatorzy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie