Wizyta podsekretarza stanu w MRPiPS Aliny Nowak w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

Data: 

środa, 3 Czerwiec, 2020

Godzina: 

12:30

Miejsce: 

Nałęczów, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. „Termy Pałacowe” ul. Paderewskiego 1

Opis wydarzenia: 

Podsekretarz stanu w MRPiPS Alina Nowak złoży wizytę w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów”. Podsekretarzowi stanu towarzyszyć będzie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Uzdrowisko Nałęczów SA to jedna z najważniejszych spółek, zatrudniająca ponad 300 osób i generująca znaczne wpływy do budżetu miasta, a także dla mieszkańców gminy, którzy utrzymują się głównie z turystyki uzdrowiskowej.
 
Na godz. 12.30 zaplanowane jest zwiedzanie Uzdrowiska Nałęczów w kontekście dostosowania nowoczesnego uzdrowiska do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast ok. godz. 13.00 odbędzie się briefing prasowy z udziałem  podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aliny Nowak,  wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, Prezesa Uzdrowiska Nałęczów Piotra Marczyka i Członka Zarządu Uzdrowiska Nałęczów Macieja Markowskiego.
 
                                                                                                        ***
 
Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA jest w pełni przygotowany na wznowienie działalności uzdrowiskowej, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sanatoriów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Na pacjentów czekają profesjonalne sale zabiegowe, wysokiej jakości sprzęt diagnostyki kardiologicznej i szeroki wachlarz zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych. Pozytywnie został rozpatrzony wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o przyznanie na okres 3 miesięcy świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i uzdrowisko otrzymało pierwszą transzę dofinansowania wynagrodzeń pracowników.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej