Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Lublinie

Data: 

czwartek, 14 Lipiec, 2022

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Lublin: Archikatedra Lubelska; Dziedziniec Zamku Lubelskiego, ul. Zamkowa 9

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w Wojewódzkich Obchodach Święta Policji w Lublinie.
 
Program:
 
godz. 10.30 Msza św. w Archikatedrze Lubelskiej
 
godz. 12.00 Uroczysty apel (dziedziniec Zamku Lubelskiego):
 
● Wprowadzenie asysty honorowej z pocztami sztandarowymi
 
● Złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości
 
● Podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu państwowego
 
● Powitanie gości przez komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie
 
● Wręczenie orderów, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne
 
● Wystąpienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
● Odprowadzenie policyjnej asysty honorowej
 
● Musztra paradna orkiestry
 
O godz. 13.30 na Placu Muzeum Narodowego w Lublinie będzie można obejrzeć prezentacje stoisk policyjnych
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.
 
Wicewojewoda lubelski będzie obecny od godz. 12.00.
 
***
 
Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie 24 lipca.
 
Policja Państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego - stanowił art. 1 ustawy.
 
W 1939 r. korpus policyjny liczył około 30 tys. funkcjonariuszy. Na początku II Wojny Światowej, w czasie kampanii wrześniowej, zginęło prawie 2 tys. policjantów. Około 12 tys. funkcjonariuszy trafiło do sowieckiej niewoli. Prawie 6 tys. z nich, zamordowanych wiosną 1940 r., leży na Polskim Cmentarzu Wojennym  w Miednoje, największej na świecie policyjnej nekropolii, która została otwarta i poświęcona 2 września 2000 r.
 
17 grudnia 1939 r. w Generalnym Gubernatorstwie powołano Policję Polską (zwaną niekiedy granatową), podległą niemieckiej policji porządkowej.
 
Polskie Państwo Podziemne  tworzyło struktury policyjne przy Komendzie Głównej Armii Krajowej, a 1 sierpnia 1944 r., w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, polskie władze  rozwiązały formalnie Policję Państwową.
 
7 października 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego komunistyczne władze powołały Milicję Obywatelską, w której służbę pełniło na początku prawie 60 tys. funkcjonariuszy. W 1952 r. Polska zerwała wszelkie kontakty z Interpolem, który zakładała w 1923 r. jako jedno z 20 państw.
 
6 kwietnia 1990 r., po transformacji ustrojowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Policję. Formacja wróciła do przedwojennych korzeni i weszła do struktur międzynarodowych. 27 września 1990 r. Polska została ponownie członkiem Interpolu, a 23 grudnia 1991 r. wstąpiła do International Police Association (IPA).

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie