Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Data: 

wtorek, 12 Lipiec, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Pomnik Ofiar Pacyfikacji w Osówku (gmina Potok Wielki; powiat janowski)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w  Wojewódzkich Obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Osówku (gmina Potok Wielki; powiat janowski).
 
Program:
 
godz. 10.00 Msza św. polowa w intencji pomordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych pod pomnikiem Ofiar Pacyfikacji w Osówku
 
godz. 11.15  Ceremoniał wojskowy
 
● Wprowadzenie kampanii honorowej, złożenie meldunku, odegranie hymnu państwowego
 
godz. 11.20 Wystąpienia okolicznościowe:
 
•          przedstawiciel Prezydenta RP
•          wojewoda lubelski  (wojewoda odczyta list prezesa Rady Ministrów)
•          przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki
•          marszałek województwa lubelskiego
•          starosta lubelski
•          wójt gminy Potok Wielki
 
godz. 11.40 apel pamięci i salwa honorowa
 
godz. 11.45 złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
 
Wojewoda złoży wieniec w imieniu premiera
 
godz. 11.55 apel pamięci i zapalenie zniczy przez harcerzy z terenu gminy Potok Wielki
 
godz. 12.00 odegranie melodii „Cisza”
 
Wojewoda będzie obecny od godz. 11.15
 
***
 
Obchodzony 12 lipca Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony przez Sejm 29 września 2017 r. Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej: za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty - napisano w ustawie ustanawiającej 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Organizatorzy: 

Marszałek Województwa Lubelskiego
Wojewoda Lubelski
Starosta Janowski
Wójt Gminy Potok Wielki