Wojewódzkie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

Data: 

czwartek, 15 Październik, 2020

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej będą miały w tym roku charakter symboliczny.
 
Podczas  uroczystości, która odbędzie się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda lubelski Lech Sprawka i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk wręczą wyłącznie krzyże zasługi (6 osób), a odznaczenia państwowe, resortowe i nagrody - kolejnej  6. osobowej grupie reprezentującej wszystkich nauczycieli, którym przyznano medale za długoletnią służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty.
 
Wręczenie przyznanych w 2020 roku odznaczeń państwowych i resortowych odbędzie się w innym terminie, dyplomy przyznanych nauczycielom nagród zostaną przekazane poprzez dyrektorów szkół i placówek.
 
Jednocześnie informujemy, że w roku 2020 odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody MEN i LKO otrzymało 442 nauczycieli. Pełna lista odznaczonych i nagrodzonych osób znajduje się na stronie internetowej KO w Lublinie.
 
Uwaga!
Zostanie wyodrębniona specjalna strefa dla mediów, nie będzie możliwości podchodzenia do uczestników wydarzenia.

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie, LUW w Lublinie