Wręczenie aktu powołania do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii

Data: 

piątek, 14 luty, 2020

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, gabinet wojewody

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczy akt powołania do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii. Akt odbierze prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński.
 
Kadencja konsultanta potrwa 5 lat.
 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński jest kierownikiem Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology (ESC), w którego działalności naukowej aktywnie uczestniczy. Ponadto jest członkiem m.in. Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Rady Naukowej Polskiej Szkoły Echokardiografii.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki