Wręczenie promes i umów samorządom na modernizację dróg

Data: 

wtorek, 30 Lipiec, 2019

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Sala im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Opis wydarzenia: 

Dziś o godz. 11.00 w Sali im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (nr 100) LUW Lublin odbędzie się wręczenie promes dla samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz umów dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla samorządów, które składały wnioski jesienią ub. roku i znalazły się na liście rezerwowej (otrzymają dotacje dzięki oszczędnościom poprzetargowych).

 

Umowy oraz promesy wręczą wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sylwester Tułajew.