Wręczenie promes na zabezpieczenie wąwozów lessowych i umów na dotację budowy dróg lokalnych

Data: 

środa, 7 Marzec, 2018

Godzina: 

09.30

Miejsce: 

Sala Błękitna, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy promesy na zabezpieczenie wąwozów lessowych przed erozją. Promesy dotacji celowych przyznane zostały przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje na łączną kwotę ponad 6,1 mln zł otrzymało w sumie 29 gmin i 2 powiaty.
 
Podczas spotkania zostaną także wręczone umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2018 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Umowy zostaną podpisane z włodarzami 8 powiatów, 26 gmin.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 10.30.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki