Wręczenie promes w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Data: 

środa, 29 Czerwiec, 2022

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie rekomendacji lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tzw. „Mały Strażak” na 2022 rok.
 
29 czerwca 2022 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się uroczystość wręczenia promes w ramach Programu. Dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie jednostkom OSP zlokalizowanym na terenie województwa lubelskiego.
 
W spotkaniu będą uczestniczyć wojewoda lubelski Lech Sprawka, lubelski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski.
 
Spotkanie potrwa do około godz. 9.45.
 
Celem Programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. 

Organizatorzy: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie