XII Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych

Data: 

niedziela, 23 Styczeń, 2022

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Sala widowiskowa Domu Kultury LSM, ul. Konrada Wallenroda 4a w Lublinie

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weżmie udział w XII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych.
 
Głównym celem przeglądu jest ochrona dziedzictwa narodowego, przekazanie przyszłym pokoleniom wiedzy o kulturze tradycyjnej, inspirowanie tradycji corocznych spotkań amatorskich zespołów kolędniczych oraz włączanie tych treści do bieżącej działalności kulturalnej różnych środowisk.
 
Program:
 
10.00 Rozpoczęcie:
 
"Herody" z Łazor
Zespół śpiewaczy "Kawęczyn" - grupa męska
Zespół "Jarzębina" z Kocudzy 
Zespół śpiewaczy "Kawęczyn" - grupa żeńska
Grupa kolędnicza "DJALO"
Zespół śpiewaczy "Babeczki"
Zespół ludowy "Sonina"
Zespół folklorystyczny "Folusz"
 
13.00 Podsumowanie przeglądu, wręczenie odznaczeń, wystąpienia gości 
 
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego.
Wicewojewoda będzie obecny od 13.00.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wojewoda lubelski Lech Sprawka. 

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie "Nasz Piast"
Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej