XX Marsz Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego Lublin-Jastków

Data: 

środa, 3 Sierpień, 2022

Godzina: 

08:00

Miejsce: 

Lublin: Plac Wł. Łokietka; Plac Litewski; Cmentarz przy ul. Białej; tablica pamiątkowa na budynku Caritasu Jastków: Cmentarz Legionistów

Opis wydarzenia: 

 
Po raz dwudziesty z Lublina do Jastkowa wyruszy marsz poświęcony pamięci legionistów poległych w bitwie pod Jastkowem. Przed wymarszem zostaną złożone kwiaty pod tablicami pamiątkowymi Bohaterskich Legionów i gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza i pod pomnikiem Legionistów. W uroczystości będą uczestniczyć wicewojewodowie Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik.
 
Program:
 
godz. 8.00 Plac Władysława Łokietka
 
● Zbiórka i powitanie przybyłych gości
 
● Złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi Bohaterskich Legionów i gen. Gustawa Orlicz-Dreszera
 
Przemarsz na plac Litewski
 
godz. 8.30 Plac Litewski
 
● Przemówienia okolicznościowe
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
● Złożenie kwiatów pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza
 
● Wymarsz uczestników na trasę marszu
 
godz. 9.50  Cmentarz, przy ul. Białej
 
•          Złożenie wiązanek pod pomnikiem Legionistów
 
godz. 13.00 Dąbrowica
 
Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku Caritasu
 
● Odpoczynek uczestników marszu
 
godz. 16.00 Jastków, Cmentarz Legionistów
 
● Msza św. polowa
 
● Złożenie wiązanek pod pomnikiem Legionistów
 
Trasa marszu wiedzie z Placu Litewskiego ulicami:
 
Ul. Krakowskie Przedmieście – Al. Racławickie – Al. Kraśnicka – ul. Nałęczowska – ul. Sobótki – ul. Wądolna – Dąbrowica – Kopanina – Jastków
 
Wicewojewoda Robert Gmitruczuk będzie obecny w godz. 8.00-10.00, wicewojewoda Bolesław Gzik od godz. 16.00.
 
Marsz upamiętni jedną z największych bitew legionowych – bitwę pod Jastkowem. Legiony Polskie pod Jastkowem toczyły walkę między 31 lipca, a 3 sierpnia 1915 r. Z wojskami rosyjskimi starli się wówczas żołnierze I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego oraz wydzielony z III Brygady 4 pułk piechoty ppłk. Bolesława Roi. Była to jedna z największych bitew Legionów. Jednostki polskie od 31 lipca próbowały przełamać pozycje rosyjskie, ale kilkakrotne podejścia nie przynosiły skutku. Ogólna sytuacja na froncie zmusiła Rosjan do opuszczenia umocnień i Legioniści 3 sierpnia 1915 r. wkroczyli do Jastkowa. 4 pułk poniósł olbrzymie straty.

Organizatorzy: 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Związek Piłsudczyków Oddział Lublin
Związek Oficerów Rezerwy RP Okręg Lubelski
Związek Strzelecki „Strzelec” OSW JS 2010 Lublin