XXXII Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego

Data: 

wtorek, 21 Czerwiec, 2022

Godzina: 

08:00

Miejsce: 

Lublin: Kościół Akademicki KUL, Centrum Transferu Wiedzy KUL, al. Racławickie 14, sala 408

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Bolesław Gzik wezmą udział w XXXII Walnym Zebraniu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego.
 
Program:
 
godz. 8.00 msza św. w intencji ojczyzny i członków NSZZ „Solidarność”  w Kościele Akademickim KUL
 
Po mszy złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II i bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego – udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika
 
godz. 8.45 – rejestracja delegatów  
 
godz. 9.30 uroczyste otwarcie
 
Odczytanie listu okolicznościowego wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę
 
godz. 9.40 Przyjęcie porządku zebrania
 
Bez udziału wojewody:
 
godz. 9.45 prezentacja książki „Zobowiązujące dziedzictwo Lubelskiego Lipca 1980”
 
Dalszy porządek obrad:
 
•             Wystąpienia zaproszonych gości
•             Informacja Regionalnej Komisji Wyborczej
•             Stwierdzenie prawomocności zebrania
•             Sprawozdanie Zarządu Regionu za okres  2018-2022
•             Sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej za okres 2018-2022
•             Dyskusja nad sprawozdaniami ZR i RKR
•             Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
•             Wybory uzupełniające członków Zarządu Regionu
•             Wybory uzupełniające członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej
•             Dyskusja programowa
•             Przyjęcie uchwał i stanowisk
•             Zakończenie obrad 

Organizatorzy: 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”