XXXVII sesja Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej zorganizowana w ramach jubileuszu 600-lecia Lubyczy Królewskiej

Data: 

środa, 15 Czerwiec, 2022

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lubycza Królewska, Restauracja „Kresówka”, ul. Kolejowa 42

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w XXXVII sesji Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej zorganizowanej w ramach jubileuszu 600-lecia Lubyczy Królewskiej.
 
Program:
 
godz. 11.00 Otwarcie uroczystej sesji i powitanie gości
 
● Wystąpienie okolicznościowe przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej oraz burmistrza Lubyczy Królewskiej
 
● Wykład poświęcony początkom osadnictwa na terenie obecnego miasta Lubycza Królewska prof. dra hab. Andrzeja Janeczka
 
● Ceremonia wręczenia odznaczeń
 
Wojewoda lubelski w imieniu prezydenta RP wręczy Krzyże Zasługi przyznane za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
 
● Wręczenie wewnętrznych wyróżnień „Honorowy Obywatel Gminy Lubycza Królewska” oraz „Zasłużony dla Gminy Lubycza Królewska”
 
● Wystąpienia okolicznościowe
 
Wystąpienie m.in. wojewody lubelskiego, który wręczy Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego z Medalem z okazji 600-lecia istnienia.
 
Wyróżnienie zostało przyznane za rzetelne budowanie międzyludzkiej i miejskiej wspólnoty  oraz zaangażowanie w jej rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny, podejmowanie projektów sprzyjających aktywizacji mieszkańców oraz kształtowaniu postawy odpowiedzialności obywatelskiej, umiejętne pozyskiwanie środków na inwestycje,  roztropne dysponowanie możliwościami i zasobami ludzkimi,  a także za świadectwo patriotyzmu, kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych, dbałość o upamiętnienie miejsc ważnych dla polskiej historii oraz za współpracę z wieloma środowiskami i podmiotami.
 
Wojewoda odczyta też list premiera Mateusza Morawieckiego
 
● Koncert okolicznościowy
 
około godz. 12.30 Zakończenie sesji

Organizatorzy: 

Rada Miejska oraz Burmistrz Lubyczy Królewskiej