Zakończenie realizacji projektu „Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania – rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego”

Data: 

czwartek, 28 Kwiecień, 2022

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Skwer Miejski w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w uroczystości zakończenia realizacji projektu „Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania – rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego”.
 
Głównym celem projektu było przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na obszarach miasta i zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej poprzez rewitalizację obiektów w centrum.
 
W ramach projektu  wykonano 3 zadania:
 
● Remont trzech obiektów kubaturowych

  1. Utworzenie Inkubatora Aktywności  - ul. Ogrodowa 9
  2. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – ul. Długa 17
  3. Utworzenie Centrum Usług Społecznych – ul. Stary Rynek 44
  4.  

● Zagospodarowanie przestrzeni placu Małego Targu wraz z poprawą funkcjonalności ul. Ogrodowej
 
● Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek, ul. Kościelnej, ul. Piekarskiej, ul. M. Getta wraz z poprawą funkcjonowania skweru miejskiego
 
Program:
 
godz. 12.00 występ dziecięcego zespołu tańca ludowego Powiśloki
 
godz. 12.05 powitanie zaproszonych gości, przecięcie wstęgi, poświęcenie Skweru Miejskiego, okolicznościowe przemówienia
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
 
godz. 13.00 występ dziecięcego zespołu tańca ludowego Powiśloki
 
około godz. 13.30 zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim