Karta Polaka

 
Na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz. U. z 2021 r., poz. 1802), w dniu 19 października 2021 r. została uruchomiona internetowa rejestracja zgłoszeń obywateli Białorusi w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.
 
Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka (do pobrania tutaj). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.bialapodlaska [at] lublin.uw.gov.pl 
 

Zgłoszenia przyjmowane będą od osób, wyłącznie obywateli Białorusi lub osób posiadających w tym państwie status bezpaństwowca, które aktualnie zamieszkują na terytorium Polski lub tych, które mogą legalnie przekroczyć granicę polską na podstawie dokumentu uprawniającego do wjazdu na terytorium RP np.: ważnej wizy typ C lub typ D.
 

Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej.
 

Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.
Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego tj. należy przestrzegać nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, dokonać pomiaru temperatury oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu za pomocą dostępnych urządzeń, zachować odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.
 
Wnioski o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka przyjmowane będą w:
 

  • Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 – Oddział ds. Kart Polaka w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  • Lublinie, ul. Czechowska 15 – Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 
Informacja telefoniczna w sprawie Kart Polaka jest czynna od dnia 19 października 2021 r.
 

  • Delegatura w Białej Podlaskiej LUW w Lublinie, Oddział ds. Kart Polaka – tel. + 48 83 344-92-66: poniedziałek -piątek w godz. 10.00-12.00
  • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie, Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców – tel. +48 81 74-24-558, poniedziałek w godz. 15.00-17.00 oraz wtorek-piątek w godz. 13.00-15.00.

 
Dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. Karty Polaka.
 

W przypadku pytań zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl w zakładce „kontakt”.
 
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl