Kiedy dzwonić na nr 112 ?

 

Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

 •     pożary,
 •     wypadki drogowe,
 •     kradzieże,
 •     włamania,
 •     w przypadku użycia przemocy,
 •     nagłe omdlenia i utrata świadomości,
 •     poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
 •     przypadki porażenia prądem,
 •     rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
 •     inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

 

 
CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA „112”?

 

Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego CPR w naszym województwie z siedzibą w Lublinie. Co zrobi operator odbierający połączenie na numer alarmowy „112”?
 

Ustali niezbędne dane, zadając  pytania o:

 •     Miejsce zdarzenia – ulica, miejscowość, gmina, powiat.
 •     Rodzaj zagrożenia.
 •     Ilości osób zagrożonych .
 •     Dane osoby zgłaszającej – imię i nazwisko i nr tel.

 

Przekaże zebrane informacje do właściwej merytorycznie i miejscowo służby  (Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna), a jeżeli zajdzie taka potrzeba połączy osobe zgłaszającą z dyspozytorem danej służby.
 

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy „112”, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie należy się irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już zadysponowane właściwe służby.