Komunikaty

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!

30.06.2022

Zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi” organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

30.06.2022

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

31.05.2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2022.
 

Strony