Komunikaty

Realizacja projektów LZOPG za pośrednictwem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

05.07.2019

Informujemy, że Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych działając w imieniu Wojewody Lubelskiego, realizuje dwa projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej za pośrednictwem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

 

Bezpłatne zajęcia pod hasłem „WOJSKOWE WYZWANIE”. Kolejny etap kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"

03.07.2019

Ministerstwo Obrony Narodowej otwiera bramy koszar dla sympatyków wojska. W ramach kolejnego etapu kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, od 13 lipca do 24 sierpnia, w każdą sobotę w wybranych jednostkach wojskowych jest możliwość wstąpienia do Wojska Polskiego na jeden dzień.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

27.06.2019

Na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311, ze zmianami)
 

z a w i a d a m i a m
 

Wytyczne dla komisji powołanych przez wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód - 2019

23.05.2019

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun i obsunięcie się ziemi lub lawiny.
 

Konkurs "Partnerstwo dla Wolontariatu"

11.05.2019

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na

Strony