Komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku

29.06.2020

Organizator konkursu informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób prze

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

19.06.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2020.
 

Informacja Wojewody Lubelskiego

15.06.2020

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2020 r. o wejściu w życie z dniem 13 czerwca 2020 r.  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r.

Informacja Wojewody Lubelskiego

10.06.2020

Informacja Wojewody Lubelskiego  z dnia 9 czerwca 2020 r. o wejściu w życie z dniem 6 czerwca 2020 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r.

Strony