Komunikaty

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

26.05.2022

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2022 roku”.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 18 maja 2022 r.

20.05.2022

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 18 maja 2022 r. o rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 1027), stan epidemii na obszarze kraju został odwołany z dniem 16 maja 2022 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w roku 2022

13.05.2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2022.
 
 

Mur, ale historia Wojska Polskiego. Konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej

12.05.2022

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu "Mur, ale historia Wojska Polskiego"

 

 

Strony