Komunikaty

(Nie)Bezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną. Termin na zgłoszenia został wydłużony do 31 marca!

04.03.2020

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosili konkurs na pomysł na najlepszą kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci, którą wspólnie zrealizują.

 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych - Zamość, 28 marca 2020 r.

25.02.2020

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie w sprawie zasad zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej wraz z omówieniem dokumentacji związanej z realizacją zdań publicznych wynikajacej z rozporząd

Rusza giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi Platforma Żywnościowa

10.02.2020

Po okresie intensywnych przygotowań w marcu 2020 roku rusza giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi Platforma Żywnościowa.

Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego

05.02.2020

Wojewoda Lubelski, działając na podstawie art. 37 a oraz art. 37 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 8 września  2000 r. o komercjalizacji i  restrukturyzacji  przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.

Strony