Komunikaty

ASOS 2020 wystartował, można składać oferty!

15.01.2020

Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

"Zabytek Zadbany 2020" - nowa edycja ogólnopolskiego konkursu

03.12.2019

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2020". Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków skierowany jest do właścicieli obiektów, którzy opiekę nad zabytkami sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r.

11.09.2019

Wojewoda Lubelski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego pn.

Strony