Komunikaty

Informacja Wojewody Lubelskiego

11.06.2021

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. o wejściu w życie w dniu 6 czerwca br.  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w roku 2021

07.06.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2021.
 
 

Informacja Wojewody Lubelskiego

31.05.2021

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 28 maja 2021 r. o wejściu w życie w dniu 26 maja br. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2021 roku

24.05.2021

Wojewoda Lubelski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności.
 

Rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”!

24.05.2021

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” skierowany jest do samorządów gminnych, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami.

Strony