Komunikaty

Nabór kandydatów ze strony pozarządowej na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

26.07.2018

Na podstawie § 2 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. z 2015 r., poz.

Wybory uzupełniające do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

16.07.2018

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER).
 

Otwarty konkurs ofert

10.07.2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2018.
 

Konsultacje publiczne projektów dokumentów rządowych

29.06.2018

Informacja o konsultacjach publicznych projektów dokumentów rządowych - programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:
 
- Korpus Solidarności

Strony