Komunikaty

Kampania edukacyjna "Mam czas rozmawiać"

01.12.2017

„Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac) to kampania edukacyjna promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.
 

Konkurs dla dzieci pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”

29.11.2017

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek ogłasza konkurs pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 4-7) i gimnazjów z terenu województwa lubelskiego.

 

Nabory wniosków w Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa

27.11.2017

Informujemy, że aktualnie trwają nabory wniosków w ramach programów współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa.
 

Pożyczka na Rozwój Turystyki

21.11.2017

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie ministra rozwoju i finansów realizuje instrument pn. „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka (PPW-T)”, który jest finansowany ze środków MRiF, a jego całkowity budżet wynosi 200 mln zł.
 

Pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa

27.10.2017

Informujemy rolników o kolejnym naborze wniosków o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w ramach „Inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej, zniszczonego w

Strony