Komunikaty

Informacja dotycząca dotacji dla spółek wodnych województwa lubelskiego

19.12.2018

Począwszy od 2017 r. dotacja podmiotowa dla spółek wodnych została ponad dwukrotnie zwiększona w stosunku do lat poprzednich.
 
Wielkość przyznanej dotacji w ostatnich czterech latach kształtowała się następująco:
2015 r. - 709 tys. zł
2016 r. - 757 tys. zł

Startują 4 konkursy w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji”

18.12.2018

3,34 mln zł przeznaczono w 2019 roku na konkursy w ramach „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.
 

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

10.12.2018

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019, oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, które odbędzie się dnia 17 grudnia (poniedziałek) o godz.

Rozpoczęcie edycji ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2019"

29.11.2018

Informujemy o rozpoczęciu edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2019”. Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.
 

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM 10 w 2018 roku - Zamość

26.11.2018

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r.

Strony