Komunikaty

Wybory uzupełniające do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

16.07.2018

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER).
 

Otwarty konkurs ofert

10.07.2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w roku 2018.
 

Konsultacje publiczne projektów dokumentów rządowych

29.06.2018

Informacja o konsultacjach publicznych projektów dokumentów rządowych - programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:
 
- Korpus Solidarności

Bezpieczne wakacje na Lubelszczyźnie. Ważne informacje.

27.06.2018

22 czerwca rozpoczęły się wakacje dla ponad 340 tysięcy uczniów z województwa lubelskiego.

Strony