Komunikaty

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2017 roku

25.04.2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2017 roku” został rozstrzygnięty. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert "Zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności"

25.04.2017

25 kwietnia 2017 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: „Zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności ”.

Ważne zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia 2017 r.

04.04.2017

Krajowa Administracja Skarbowa informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Zwiększy ona ochronę graczy i ograniczy szarą strefę w gospodarce.
 

Konkurs plastyczny „KARTKA WIELKANOCNA”

29.03.2017

Znamy już lauretaów konkursu plastycznego na najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecydowała Komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac, Komisja wybrała po trzy kartki w następujących kategoriach wiekowych:

Przekroczenie dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM1O w powietrzu w 2016 r.

17.02.2017

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu:
• w Aglomeracji Lubelskiej (kod;PL0601) oraz strefie lubelskiej {kod:PL0602)
   przekroczeń dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM1O w powietrzu

Strony