Komunikaty

Samoobrona Kobiet

17.11.2016

Samoobrona Kobiet to Projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. S17

28.09.2016

Zgodnie z treścią art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.

Strony