Komunikaty

Szczepienie lisów w województwie lubelskim

13.05.2016

Na podstawie Komunikatu Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujemy, że w dniach od 15 – 21 maja 2016 roku planowane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną. Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km².

Konkurs literacko-plastyczny "Moje hobby, moje marzenia"

10.05.2016

W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka Wydział Polityki Społecznej tut. Urzędu zaprasza do konkursu literacko-plastycznego „MOJE HOBBY, MOJE MARZENIA”, skierowanego do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa lubelskiego.
 

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu

04.05.2016

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod strefy: PL0601) i w strefie podlubelskiej (kod strefy: PL0602) przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w rejonie miejscowości Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Kraśnik i Zamość.

Konferencja konsultacyjna

15.04.2016

Ministerstwo Rozwoju
Departament Programów Ponadregionalnych

„Konkurs ofert 2016 - zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności”

06.04.2016

Wojewoda Lubelski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności.
 

Strony