Komunikaty

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2020 roku

22.05.2020

Wojewoda Lubelski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności (2020 rok).
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 r.

22.05.2020

Wojewoda Lubelski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego pn.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

22.05.2020

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 14 maja 2020 r.

Informacja Wojewody Lubelskiego

19.05.2020

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2020 r. o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.

Strony