Komunikaty

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2019

25.03.2019

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja w 2019 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 listopada 2018 roku (link: 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r.

25.03.2019

Wojewoda Lubelski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego pn.

Kampania informacyjno-edukacyjna na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi

07.03.2019

Wojewoda Lubelski zaprasza mieszkańców Lubelszczyzny do udziału w Kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi.
 

Nabór wniosków. "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2019

07.03.2019

Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił program "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2019. Nabór wniosków trwał będzie w okresie od 4 do 31 marca 2019 r.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - edycja 2019. 11 lutego rusza nabór wniosków

12.02.2019

11 lutego rusza nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.
 
Tegoroczny budżet wynosi 48 mln zł. Dokumenty będzie można składać w okresie 11 lutego – 1 marca br.

Strony