Komunikaty

ASF – dodatkowe środki ochrony

14.07.2017

6 lipca br. opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1333).

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 29 czerwca 2017 r.

30.06.2017

Na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2017 roku

25.04.2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2017 roku” został rozstrzygnięty. 
 

Strony