Komunikaty

Informacja dotycząca konkursów w ramach programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

08.02.2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 28 stycznia br. ogłosiła konkursy na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP oraz poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
 

Ogłoszenie o konkursach dotacyjnych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

06.02.2019

W lutym i marcu bieżącego roku ogłoszone zostaną otwarte konkursy dotacyjne w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – będą to następujące Priorytety:
 
-        Priorytet 1a.   Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

01.02.2019

Informujemy, że kolejny raz na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Badanie to przeprowadzane jest co 2 lata.  Kolejna edycja odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.
 

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację zatrudnienia

28.01.2019

Informujemy, że od dnia 04.02.2019 r. osobiste składanie wniosków przez podmioty powierzające cudzoziemcowi wykonywanie pracy o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym z

Strony