Komunikaty

Ostrzeżenie o oszustach

12.07.2016

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej.

Trening uruchamiania systemów alarmowych

23.06.2016

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że w dniu 23 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w województwie lubelskim przeprowadzony będzie trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy – Systemu Wykrywania i Alarmowania na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu

20.05.2016

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod strefy: PL0601) i w strefie podlubelskiej (kod strefy: PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2016 r. w rejonie miejscowości Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Kraśnik i Zamość.
 

Sobota z paszportem

19.05.2016

     W związku ze zbliżającym się okresem znacznego zwiększenia zainteresowania ze strony mieszkańców województwa lubelskiego złożeniem wniosku o wydanie paszportu Lubelski Urząd Wojewódzki organizuje dodatkowe dni pracy w ramach tzw.

Informacja dotycząca ustalenia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy

16.05.2016

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 27 maja 2016 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, natomiast dzień 4 czerwca 2016 r. wyznaczony został dniem pracy.
 

Strony