Komunikaty

Czasowo ograniczony dostęp do akt Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

16.09.2015

Informujemy, że w dniach 16-18.09.2015 r. nie będzie możliwe udostępnianie akt w sprawach o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, z uwagi na prowadzone w tych dniach prace remontowe.
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

14.09.2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w zwiazku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) rozpocznie się nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub p

"Sprawdź czy Twój paszport jest gotowy"

08.09.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło nową usługę w serwisie obywatel.gov.pl pod nazwą „Sprawdź, czy Twój paszport jest gotowy”, która umożliwia sprawdzenie statusu sprawy paszporto

Strony