Komunikaty

Czasowy zakaz organizowania targów zwierząt

19.08.2016

Wojewoda lubelski 19 sierpnia 2016 r. wydał rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem świń na części powiatu włodawskiego i części powiatu bialskiego.
 

Zmiana ustawy o Karcie Polaka

09.08.2016

Informujemy, że z dniem 2 września 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 753).
 

Europejski Tydzień Sportu

21.07.2016

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Ostrzeżenie o oszustach

12.07.2016

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej.

Strony