Komunikaty

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

24.03.2016

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych środkowej Wisły, Niemna, Łyny i Węgorapy, Świeżej i Jarft.
 

Trening systemu wykrywania i alarmowania

23.03.2016

W czwartek 24 marca 2016 r. na obszarze województwa lubelskiego przeprowadzony zostanie trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy. W ramach treningu o godz. 12.00 podawany będzie głośny sygnał akustyczny alarmowy (dźwięk syreny ciągły, w okresie 1 minuty).
 

Ankietyzacja dot. obszarów rolniczych

23.03.2016

Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, prowadzona będzie ankietyzacja osób wykonujących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN).

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016

18.03.2016

W dniu 17 marca 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2016.
 

Strony