Komunikaty

Nowy wzór formularza wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy.

22.12.2015

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r.  obowiązuje nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.
 

Rozporządzenie ws. ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

17.12.2015

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podpisał  rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
 

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu

18.09.2015

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie podlubelskiej (kod strefy: PL0602) przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w rejonie miejscowości Chełm i Biała

Czasowo ograniczony dostęp do akt Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

16.09.2015

Informujemy, że w dniach 16-18.09.2015 r. nie będzie możliwe udostępnianie akt w sprawach o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, z uwagi na prowadzone w tych dniach prace remontowe.
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

14.09.2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w zwiazku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) rozpocznie się nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub p

Strony