Komunikaty

Informacja Wojewody Lubelskiego

01.04.2020

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).
 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

01.04.2020

Na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 292, ze zmianami)
 

z a w i a d a m i a m
 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

01.04.2020

Na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 292)
 

z a w i a d a m i a m
 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

01.04.2020

Na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 292)
 

z a w i a d a m i a m
 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

17.03.2020

Na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 292, ze zmianami)
 

z a w i a d a m i a m
 

Strony