Komunikaty

Nabór wniosków. "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2019

07.03.2019

Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił program "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2019. Nabór wniosków trwał będzie w okresie od 4 do 31 marca 2019 r.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - edycja 2019. 11 lutego rusza nabór wniosków

12.02.2019

11 lutego rusza nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.
 
Tegoroczny budżet wynosi 48 mln zł. Dokumenty będzie można składać w okresie 11 lutego – 1 marca br.

Informacja dotycząca konkursów w ramach programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

08.02.2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 28 stycznia br. ogłosiła konkursy na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP oraz poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
 

Ogłoszenie o konkursach dotacyjnych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

06.02.2019

W lutym i marcu bieżącego roku ogłoszone zostaną otwarte konkursy dotacyjne w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – będą to następujące Priorytety:
 
-        Priorytet 1a.   Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;

Strony