Komunikaty

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM 10 w 2018 roku - Zamość

26.11.2018

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r.

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM 10 w 2018 roku - Lublin

26.11.2018

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod: PL0601) przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r

Konkurs dla dzieci i młodzieży pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”

26.11.2018

Wojewoda Lubelski ogłasza konkurs pn. „Odpowiedzialne korzystanie z numeru alarmowego 112”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa lubelskiego.

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

23.11.2018

Wojewoda Lubelski ogłasza konsultacje społeczne do projektu Programu Współpracy Wojewody Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 

Mam czas rozmawiać o teście na HIV. Kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS

23.11.2018

W piątek, 23 listopada 2018 r., rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”, promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test.

Strony