Komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku

07.05.2019

Organizator konkursu informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego pn.

Konkurs ofert "Strzelnica w powiecie"

12.04.2019

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło kolejną edycję konkursu ofert na dofinansowanie budowy strzelnic, które będą umożliwiały prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP.
 

Informator o nowej ustawie chroniącej zwierzęta – już gotowy!

11.04.2019

W załączniku znajduje się publikacja „Ustawa o ochronie zwierząt – informator prawny dla praktyków”, która została przygotowana w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości konkursem na przygotowanie pracy dotyczącej ustawy z 6 marca 2018 r.

Otwarty konkurs ofert

01.04.2019

Wojewoda Lubelski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności.

Informacja dla spółek wodnych - 2019 r.

25.03.2019

w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych i związków spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2019 roku wraz z załącznikami.
 
Załączniki do pobrania:

Strony