Komunikaty

Konsultacje społeczne na zlecenie CPK - Linia kolejowa Trawniki-Zamość-Bełżec

02.11.2021

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w ramach realizacji studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu  "Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”, organizowane są konsultacje społeczne.

Informacja Wojewody Lubelskiego

25.10.2021

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 2021 r. o wejściu w życie w dniu 30 września 2021 r. oraz 19 października 2021 r. rozporządzeń Rady Ministrów z 27 września 2021 r. (Dz. U. poz. 1754) oraz 15 października 2021 r. (Dz. U. poz.

Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w roku 2022

13.10.2021

W ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,przyjętego uchwałą Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło procedurę związaną z naborem wniosków na realizację zadań w roku

Strony