Akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów

15.09.2016

Na podstawie Komunikatu Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujemy, że w dniach od 17-26 września 2016 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną. Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20-30 dawek na 1 km². Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.
 
NIE WOLNO DOTYKAĆ SZCZEPIONKI
 
Osoba, która będzie miała kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
 
Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu. Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do weterynarza.  Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.
 
***
 
Akcja szczepienia lisów przeprowadzona zostanie na podstawie § 10.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie  przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737)
 
Informacji nt. szczegółów i przebiegu szczepienia udziela Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie.