Ankietyzacja dot. obszarów rolniczych

23.03.2016

Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, prowadzona będzie ankietyzacja osób wykonujących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN).
 
Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).
 
Ankiety będzie można wypełnić podczas wizyt ankieterów, w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, w których wyznaczono OSN, jak również poprzez stronę www: http://ankieta.azotanv.mggp.com.pl
 
Wypełniając ankiety, prowadzący działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób. mogą mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego.
 
Informacje te mogą być kluczowe, dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.
 
Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełnienia ankiety znajdują się na stronie: https://azotanv.mggp.com.pl.
 
Zapraszamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych, do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.