Czasowo ograniczony dostęp do akt Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa

16.09.2015

Informujemy, że w dniach 16-18.09.2015 r. nie będzie możliwe udostępnianie akt w sprawach o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, z uwagi na prowadzone w tych dniach prace remontowe.
 
Wyznaczone terminy do zapoznania się z aktami dla osób którym termin ten upływa w dniach 16-18.09.2015 zostają przedłużone odpowiednio do 21-23.09.2015 r.