Dotacja dla spółek wodnych i związków spółek wodnych

24.03.2022

Spółki wodne oraz związki spółek wodnych mogą ubiegać się o przyznanie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej spółek wodnych oraz związków spółek wodnych w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w 2022 roku.
 
Termin składania wniosków o przyznanie dotacji podmiotowej upływa z dniem 29 kwietnia 2022 r. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano wniosek w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego bądź złożono osobiście w punkcie przyjmowania korespondencji LUW w Lublinie przy ul. Spokojnej 4.
 
Szczegółowe informacje oraz załączniki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem:
 
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/informacja-dla-spolek-wodnych-rok-2022.html