Informacja dotycząca ćwiczenia wojewódzkiego "TOR-2018"

15.06.2018

W dniu 20 czerwca 2018 r. w godz. 10.00-14.00 z wykorzystaniem infrastruktury stacji kolejowej Lublin - Tatary odbędzie się ćwiczenie wojewódzkie zgrywające elementy systemu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „TOR-2018”.
      
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności elementów systemu ratownictwa województwa lubelskiego do działania zdarzeń o charakterze masowym na terenach kolejowych.
    
W czasie ćwiczenia realizowane będą zagadnienia z zakresu działań po wypadku na przejeździe kolejowym, uwolnienia się toksycznych środków przemysłowych, ewakuacji poszkodowanych z wagonów kolejowych, prognozowania skażeń, działania elementów systemu ratownictwa kolejowego oraz badania stopnia skażenia środowiska.
     
W ćwiczeniu udział wezmą siły i środki: Państwowej Straży Pożarnej, Regionalnej Straży Ochrony Kolei, KW Policji, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Urzędu Miasta Lublin, związanymi z realizacją zadań zarządzania kryzysowego.
   
Ćwiczenie zostało zorganizowane przy współudziale : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych, Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Lubelski, Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
   
Obsługę medialną ćwiczenia zapewnia Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
  
W związku z koniecznością zapewnienia uczestnikom i obserwatorom ćwiczenia warunków do bezpiecznej realizacji zadań koniecznym jest udział w instruktażu w zakresie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, które odbędzie się w dniu 20 czerwca br. w godz. 9.00-9.30 na rampie kolejowej w rejonie Lublin - Tatary (wjazd od ul. Rataja).