Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

15.03.2018

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarach właściwości delegatury oraz o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego znajdują się w załącznikach poniżej.
 
Treść informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r.